GÜVENİLMEZ VE TUTARSIZ MÜTTEFİK ABD VE SURİYE AÇMAZINDAKİ SORU İŞARETLERİ!


Ahmet KIZILYAR

Ahmet KIZILYAR

Okunma 09 Ekim 2019, 11:04

Mevcut duruma bakılırsa ABD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusu na ilişkin operasyonuna gönülsüz de olsa yeşil ışık yaktı.Ancak ne var ki mamafih Washington,Suriye'de IŞİD sorununun artık Türkiye' nin sorumluluğunda olduğunu da ortaya koymuş oldu. Bu gelişmeler         arasında Erdoğan, 5 Ekim'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Ankara-Kızılcahamam'daki değerlendirme kampı toplantısında yaptı ğı konuşmada da,ABD ile güvenli bölge müzakerelerinin sona erdi ği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birkaç gün içerisinde askeri operasyo na başlayacağı mesajını güçlü ifadelerle vermişti. Bilahare gerçekle         şen Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesi, Türkiye'nin Fı rat'ın doğusunda "terörist" olarak tanımladığı YPG varlığına karşı ha rekete geçme kararlığını net olarak ABD'ye ilettiği bir ortamda ger çekleşti.Fakat ardından da ABD Başkanı Donald Trump, Twitter he sabından yaptığı son açıklamada, "Çizilen çerçeveyi aştığını düşünür sem, Türkiye'nin ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce bunu yap tım!" şeklindeki beyanı ABD’nin öteden beri bilinen güvenilmez ve tutarsız müttefik oluşuna son damgasını da vurduğu görüldü.Trump açıklamasında, "Türkler, Avrupalılar ve diğerleriyle birlikte, yakala nan IŞİD savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalılar. ABD, her hangi bir kişinin tahmin edebileceğinden çok daha fazlasını yaptı, IŞİD halifeliğinin yüzde 100'ünü ele geçirmek de buna dahil. Şimdi ABD'nin kendi topraklarını koruma zamanı. Şimdi bölgede diğerleri nin, ki bunların bazılarının refah seviyesi çok yüksek, topraklarını ko rumasının zamanı geldi. ABD ÇOK BÜYÜK!" ifadelerini de kullan        ması dikkat çekti.

                                        *        *         *

Bu arada Suriye’nin kuzeyinde, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu SDG’ye destek veren ABD, Tür kiye'nin düzenleyeceği askeri operasyon öncesi bölgeden çekilmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'de IŞİD ile savaşmak için kalması gerekenden daha uzun bir süre bulunduğunu belirterek bundan sonra Suriye'deki durumla Türkiye, Avrupa, Suri ye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin başa çıkması gerektiğini belirtti ve aynen şunları söylediği izlendi;”Kürtler bizimle savaştı ama bunun için para ve ekipman desteği aldılar. Türkiye ile on yıllardır savaşı yorlar, ben bu savaşı üç yıl boyunca geciktirmeye çalıştım ama artık bizim için bu çoğunluğu aşiret mücadeleleri olan sonu gelmeyen saç ma savaşlardan geri çekilme ve askerlerimizi eve getirmenin vakti geldi." İfadesi ne derece ciddi bunu anlayabilmek oldukça zor.Çün       kü daha önce de ABD Suriye’den çekilme kararını açıklamasına rağ           men bir türlü çekilme işlemi gerçekleşmemişti.Nitekim gelişmelerin      arka planına bir baktığımızda; ABD’nin bu kararı sonrasında, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu SDG Sözcüsü Kino Gabriel, "ABD bizi sırtımızdan bıçakladı"sözüne ek olarak Ürdün'ün Al-Hadath Televizyonu'na konuşan Kino Gabriel "ABD bize, Türkiye'nin bölgede askeri operasyonlar düzenlemesine izin vermeyeceği yolunda güvenceler vermişti"şeklinde konuşması     na karşılık SDG'nin Twitter hesabından yapılan ayrı açıklamada ise, "Topraklarımızı ne pahasına olursa olsun savunacağız"beyanının gel mesi bu yöndeki soru işaretlerini arttırdığı görülüyor. Bilahare bu an      lamda SDG Sözcüsü Mustafa Bali de yaptığı açıklamayla “Ameri kan kuvvetleri sözlerini yerine getirmediler ve Türkiye sınırıyla ara daki bölgeden çekildiler”diyen Bali, Amerika Merkez Komutan lığı Twitter hesabını etiketlediği mesajında, SDG’nin güvenlik mekaniz ması anlaşması konusunda Amerika’nın neden sözlerini yerine ge tirmediği konusunda bir açıklama beklediğini belirtmesi de soru işa   retlerini büsbütün arttırıyor.

                                        *        *         *

Diğer taraftan Türkiye’nin Suriye’deki yapacağı operasyonla ilgili     olarak Türkiye’nin Suriye’ye karşı yeni saldırı hazırlığında olduğunu belirten Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülkeyi mevcut tüm olanaklarla savunacaklarını kayderken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' ın Suriye'nin kuzeyinde 30 km tampon bölgenin oluşturulması gerek tiği sözlerini değerlendiren Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Bu sözler, Türkiye'nin Astana görüşmelerinde teröristlere hamilik et tiğini ve sadece işgal ve saldırganlık dilinde konuşabildiğini gösteri yor" denilirken; Sputnik’in haberine göre; açıklamada, "Suriye, top rak bütünlüğünü ihlal etme çabasının açık bir şekilde saldırgan lık, işgal ve ayrıca Suriye'nin 8 yıldır mücadele ettiği uluslarara sı terörü koruma ve destek ve terörün Türkiye tarafından yayıl ması için ivme olacağının altını çiziyor" ifadelerine yer verilmesi,opersayon öncesi Türkiye-Suriye görüşmesinin mutlak şekilde gerçekleştirilmesi ile da        ha önce de iki devlet ararsında imzalanmış bulunulan Adana mutaba katına göre ancak gereksinim haline Türkiye’nin TSK yoluyla destek     vermesinin sağlanması daha akılcı görülüyor.

                                        *        *         *

Sonuç olarak,ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Türkiye arasın da sıkışan ABD Başkanı Trump’un oldukça zor durumda kaldığı çok     açık bir durum.Mamafih bu arada da değerlendirmede bulunan Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar’ın Beyaz Saray'ın"Türkiye yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine harekat yapacak" sözleri ile duyurduğu açıklamadaki kritik detaya dikkat çekerek;”ABD ile anlaşma mı var, tehdit mi ediyor?" sorusuna açıklık getirmek üzere;"8-10 bini yaban cı çihatçı, 35 bini çocuk, 35 bini yetişkin 80.000 Daesh’linin barındı ğı El-Hol (Al Hawl) Kampıyla ilgili ABD (sorumluluk Türkiye’de’ derken, anlaşmamı var, tehdit mi ediyor? Demesi de çok dikkat çeki       ci bir durum. Hal böyle iken,PKK/PYD de bulunduğu bölgede hiçde boş durmuyor;Suriye'de ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle des teklediği terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Haseki kentine bağlı Ras'ül Ayn ilçesinde sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar sevk ediyor.Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat' ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı panikleyen terör örgü tünün beton blok taşıma çalışmaları, Ras'ül Ayn karşısında bulunan Ceylanpınar ilçesinden görüldüğü de belirtilirken; zaman zaman da Ras'ül Ayn üzerinde ABD helikopterinin devriye attığının izlendiği    de alınan bilgiler arasında.Böyle bir ortamda Türkiye’nin içinde bu    lunduğu coğrafyadaki çevresinde bulunan tüm risklerden Suriye ve Doğu Akdeniz sorunlarını en asgari zararla bertaraf edebilmesi için de partiler arası ortak akıl konsensüsüyle en doğru şekilde bir politi   ka oluşturması da şart görünüyor.Aksi bir durum soru işaretlerinin cevaplanması konusundaki durumu daha da zorlaştırabilir.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.