Zonguldak Valiliği yeni tedbirleri açıkladı

İlimizUmumiHıfzıssıhhaMeclisi1593SayılıUmumiHıfzıssıhhaKanununun23.Maddesi gereği 17.12.2020 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Zonguldak Valiliği yeni tedbirleri açıkladı
18 Aralık 2020 Cuma 16:50

İlimizUmumiHıfzıssıhhaMeclisi1593SayılıUmumiHıfzıssıhhaKanununun23.Maddesi gereği17.12.2020 tarihindeİlimizValisiMustafaTUTULMAZbaşkanlığındatoplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

İlimiz Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 16.12.2020 tarih ve 94 nolu Ara Kararının II.4. Maddesinde ‘‘Yenibirkarar alınıncayakadarfaaliyetlerinearaverilenanasınıflarıileilgiliuygulamanındevamının sağlanması,tamgünhizmetverenresmi-özeltümanaokullarının, resmi-özel kreş, gündüz bakım evleri ve çocuk kulüplerinin15.12.2020tarihinden itibarenyüzyüze eğitimegeçebilmeleri’’ kararına ilave olarak;

1. Velilerin talebine bağlı olarak ilgili il-ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı doğrultusunda resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime geçilmesine,

2. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen resmi-özeltümanaokulları, resmi-özel kreş ve gündüz bakım evleri Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız ile bağlı oldukları birimlerince etkin bir şekilde denetlenerek, öğrenci ve velilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra girişlerine izin verilmesine,

İlimiz Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 06.12.2020 tarih ve 90 nolu Ara Kararının 2. Maddesinde ‘‘İlimiz genelinde pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ambalajlı veya ambalajsız her türlü ekmek, ekmek çeşitleri, yufka, bazlama, gözleme, simit, tatlı ve diğer unlu mamuller ile pastacılık ürünlerinin satışı yasaklanmıştır. Köylerde ve  yürüme mesafesinde perakende satış yeri bulunmayan, ulaşımı zor mahallelerde ekmek satışı yapan ekmek dağıtım araçları gerekli hijyen şartlarını sağlamaları koşuluyla bu yasaktan muaf tutulmuştur’’ kararı alınmıştı. Yapılan değerlendirme sonucunda;

3. Ambalajsız olarak pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda her türlü ekmek, ekmek çeşitleri, yufka, bazlama, gözleme, tatlı ve diğer unlu mamuller ile pastacılık ürünlerinin satışının yasaklanmasına,

4. Tarım ve Orman Bakanlığının 23.03.2020 tarih ve E.971737 sayılı yazıları ile 19.06.2020 tarih ve E.1595209 sayılı yazılarında belirlenen hijyen kurallarına uygun olarak yukarıda bahsi geçen yerlerde ambalajlı olmak kaydıyla ekmek, ekmek çeşitleri, yufka, bazlama, gözleme, tatlı ve diğer unlu mamuller ile pastacılık ürünlerinin satışının yapılabilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32.Maddesi gereğince 392,00TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi gereğince 3.180,00TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi uyarınca 900,00TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna gore kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.