Zonguldak'ta uygulanacak Kısmi kapanma tedbirleri açıklandı

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Zonguldak'ta uygulanacak Kısmi kapanma tedbirleri açıklandı
14 Nisan 2021 Çarşamba 11:50

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. Maddeleri gereği 14.04.2021 tarihinde İçişleri Bakanlığının 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgesi doğrultusunda İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamayageçirilmektedir.

Gelinen aşamada mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, ülkemizde de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında artış yaşandığı kamuoyununmalumudur.

Bu çerçevede 13.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındatoplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günüsaat19.00’danitibarenİlimizgenelinikapsayacakşekildeikihaftalıkkısmikapanmaya yönelik aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekmektedir.

 1. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasıuygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistikzincirlerininaksamaması,sağlık,tarımveormanfaaliyetlerininsürekliliğinisağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaftutulacaktır.

 • Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, İçişleri Bakanlığının 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgesinde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konuedilecektir.

 • Öte yandan yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için İlimizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında İlimizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarınatabidirler.

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal,

manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satışyapabileceklerdir.

1.3-SokağaçıkmakısıtlamasınınolduğuCumartesivePazargünleriekmeküretiminin yapıldığıfırınve/veyaunlumamulruhsatlıişyerleriilebuişyerlerininsadeceekmeksatan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidipgelebileceklerdir.

 • Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyruklarıve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadarsadece satışyapılabilecektir. İftardansonrafırınlarda üretim,satış ve diğerhazırlıkişlemlerine devam edilebilecektir.

 • Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satışyapılmayacaktır.

1.4- Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecektir. Zincir marketler ise saat 10.00’daaçılacaktır.

 1. Haftaiçigünlerde;65yaşveüzerivatandaşlarımız10.00-14.00,18yaşaltıgençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmamalarıgerekmektedir.

Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençlerveçocuklarımızınşehiriçitopluulaşımaraçlarını(metro,metrobüs,otobüs,minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaadeedilmeyecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifadeedebileceklerdir.

 1. Sokağaçıkmakısıtlamasıuygulanansürevegünlerde(haftaiçivehaftasonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izinverilmeyecektir.

3.1- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs,tren,gemivb.)kullanılmaksuretiylemümkünolacaktır.İşiileilgiliilliyetinibelgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muafolacaktır.

3.2- Zorunlu Haller SayılacakDurumlar;

  • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolüolan,

  • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinincenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8kişi),

  • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibrazedenler),

  • ÖSYMtarafındanilanedilenvediğermerkezisınavlarakatılacaklarverefakatçileri,

  • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmekisteyen,

§ Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısıolan,

§ Ceza infaz kurumlarındansalıverilen,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahatedebileceklerdir.

3.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arasıkoordinasyonsağlanmakkaydıyla)kontrolnoktalarıoluşturulacak,özelaraçlarlaseyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izinverilmeyecektir.

 1. 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadaryeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya,pastane,tatlıcıgibiyerler)işyerlerininiçveyadışalanlarındamasadamüşterikabul edemeyeceklerdir.

Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyetgösterebileceklerdir.

Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00’dan sahur vaktine kadar evlere/adrese paket servis şeklinde satışyapabileceklerdir.

 1. Aşağıdabelirtilenişyerlerininfaaliyetlerine17Mayıs2021Pazartesigününekadar geçici olarak araverilecektir.

 • Halı  saha,  yüzme  havuzu,  spor  salonu,  güzellik  merkezi/salonları,  hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematikparkları,

 • Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibiyerler,

 • İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibiyerler.

Çayocaklarıisemasa,sandalye/taburelerinikaldırmakvesadeceesnafaservisyapmak kaydıyla faaliyetlerine devamedebileceklerdir.

 1. 17 Mayıs 2021 tarihine kadarsivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izinverilmeyecektir.

 2. Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecektir.Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

 3. Şehir içi toplu ulaşımaraçlarında;

 • Oturma kapasitesi % 50 ilesınırlandırılacak,

 • Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasınamüsaade edilmeyecek,

 • Bunların dışında kalan koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında da daha önce alınan 09.09.2020 tarih ve Ara Karar-71 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararına binaen ayakta yolcu alınmasına izin verilmeyecektir.

 1. Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde 17 Mayıs 2021 tarihine kadarziyaretçi kabuledilmeyecektir.

 2. Turistik tesisler dahil tüm konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme-içme yerleri, sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olmak ve aynı masada en fazla 2 kişiye servis açılmaması kaydıyla hizmet verebileceklerdir. Konaklama tesislerinde kesinlikle toplu iftar organizasyonlarıyapılmayacaktır.

30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı ile 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgeleri doğrultusunda konaklama tesislerinin denetimleri etkin şekilde sürdürülecek, sahte rezervasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önünegeçilecektir.

 1. Çeşitli işyerleri tarafından açılış nedeniyle veya belirli gün ya da saatlere özgü yapılan indirim uygulamaları kontrolsüz şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olabilmektedir.Busebepleişyerleritarafındanaçılışnedeniyleveyabelirligünyadasaatlere özgü genel indirim uygulamalarının yerine yoğunluğun önüne geçilebilmesi için en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla indirim uygulamaları yapılmasıgerekmektedir.

 1. Cumhurbaşkanlığının 2021/8 sayılı Genelgesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azamidüzeydeistifadeedilecek,idariizinkapsamındakipersonele(hamileçalışanlar,sütizni kullananlar,10yaşvealtındaçocuğuolankadınçalışanlar,engelliçalışanlar,60yaşüzerindeki personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve kamuda mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanmasısağlanacaktır.Esnek çalışmadan yararlanan personel olsada hizmetine ihtiyaç duyulanlar kurum amirlerince görevlerine çağrılabileceklerdir.

                    Çalışma koşulları, şartları ve imkanları uygun olan özel sektör firmalarında da esnek çalışma yöntemlerine geçilmesi teşvikedilecektir.

 1. 02.03.2021 tarih ve 3601 sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesi ile tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan 15 Nisan 2021 tarihine kadar ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibrazı zorunluluğu 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam ettirilecektir. Negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşullarına ilişkin iş ve işlemler daha önceden yayımlanmış olan genelgelerimize göre yerinegetirilecektir.

Alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenlere Kabahatlar Kanununun 32. Maddesine göre 427 TL (Dörtyüzyirmiyedi Türk Lirası) idari para cezası verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya Kaymakamlar tarafından karar verimesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

EK: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLERLİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunubelgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmakkaydıyla;

 1. TBMM üyeleri veçalışanları,

 2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileridâhil),

 3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki dingörevlileri,

 4. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

 5. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veterinerhekimler,

 6. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışlarıdahil),

 7. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralardaçalışanlar,

 8. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerdeçalışanlar,

 9. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesindeçalışanlar,

 10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunlarınçalışanları,

 11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevliolanlar,

 12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralardaçalışanlar,

 1. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan BeslemeGrubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecekolanlar,

 2. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarıçıkanlar,

 3. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazetedağıtıcıları,

 4. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralardaçalışanlar,

 5. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralardaçalışanlar,

 6. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralardaçalışanlar,

 7. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacakolanlar,

 8. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petro kimya tesisleri iletermik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ilebuyerlerdeçalışanlar,

 9. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servisçalışanları,

 10. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri veçalışanları,

 11. Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

 12. Şehiriçitopluulaşımaraçlarının(metrobüs,metro,otobüs,dolmuş,taksivb.)sürücüvegörevlileri,

 13. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevliolanlar,

 14. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçivb.),

 15. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veyarefakatçileri,

 16. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıile),

 17. Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğergörevliler,

 18. Çalışanlarıinşaatalanındabulunanşantiyedekonaklayarakyapımıdevamedenbüyükinşaatlarile buralarda çalışanlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ilesınırlıdır.),

 19. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmakkaydıyla),

 20. ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınavgörevlileri,

 21. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralardaçalışanlar,

 22. Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar,

 23. Araçmuayeneistasyonlarıveburalardaçalışanpersonelilearaçmuayenerandevusubulunantaşıt sahipleri,

 1. Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitimvegeliştirmekurslarıveişmakineleri sürücüeğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecekkursiyerler,

 2. MilliEğitimBakanlığıEBALİSETVMTALveEBAplatformundayayınlanmaküzereBakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi,kurguvemontajfaaliyetleriniyürütmekteolanyadasözkonusuçalışmalarınkoordinasyonunu sağlayanpersonel,

 3. Durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergâh ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde Millî Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının,

 4. Apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getirengörevliler,

 5. İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan yerlerinin sahipleri ve çalışanları,

 6. Sadece yarış̧ atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış̧ ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğerçalışanlar,

 7. Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar,

 8. Kurum adresi, çalışma/ders programını içeren belge ile belgelendirmek kaydıyla daha önceki eğitim planlamaları doğrultusunda eğitime devam eden özel güvenlik eğitim kurumları ile bu kurumlarca kullanılan uygulama alanları ve özel poligonlar, bu kurumlarda görev yapan yönetici, uzman eğitici ve diğer personeli ve eğitim görenkursiyerler.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.