Valilik kararları açıklandı

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre İlimiz Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında olağanüstü toplanarak çeşitli kararlar alındı.

Valilik kararları açıklandı
19 Ocak 2021 Salı 16:23

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre İlimiz Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında olağanüstü toplanarak çeşitli kararlar alındı.

Alınan kararlar şöyle:

“İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih 20076 sayılı genelgesi ve İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 89 nolu Ara Kararında yer alan “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere Dair Liste’ye” İçişleri Bakanlığı’nın 15.01.2021 tarih 630 sayılı genelgesi doğrultusunda;

1. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahiplerinin eklenmesine;

2. Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerlerin eklenmesine;

3. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personelin eklenmesine;

Ayrıca;  1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesinde (Değişik: 23/1/2008-5728/48 md.) ‘‘Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara,fiileri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.’’ Hükmü uyarınca madde metninde belirtilen idari para cezasının Maliye Bakanlığınca belirlenen 2021 yılı yeniden değerleme oranına göre alt limitinin 860 TL (Sekizyüzaltmış Türk Lirası), üst limitinin 3.469 TL (Üçbindörtyüzaltmışdokuz Türk Lirası) olarak belirlenmesine,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32. Maddesi gereğince alınan kararlara uymayan şahıslara 2020 yılında uygulanan 392 TL idari para cezasının 2021 yılı yeniden değerleme oranına göre 427 TL (Dörtyüzyirmiyedi Türk Lirası) olarak belirlenmesine,

Alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenlere Kabahatlar Kanununun 32. Maddesine göre 427 TL (Dörtyüzyirmiyedi Türk Lirası) idari para cezası verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya Kaymakamlar tarafından karar verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur” (Haber Merkezi)

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.