SGK’dan yapılandırma müjdesi

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır zor durumda kalan esnaflar için uygulanacak bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayınlandı.

SGK’dan yapılandırma müjdesi
27 Kasım 2020 Cuma 16:47

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır zor durumda kalan esnaflar için uygulanacak bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayınlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Zonguldak il Müdürü Erkin Avcı yürürlüğe giren yasa ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tüm borçlu sigortalılarımız ve İşverenlerimizin borç sarmalından kurtarılabilmeleri ve hareket esnekliği kazanabilmeleri için bu fırsatı değerlendirmelerinin önemini her türlü (Sosyal Medya, Radyo, TV, Afiş v.b) yöntemi kullanarak sürekli vurgulamaya çalışacağız” diyerek, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı.

“Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı Kanun 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından takip edilen 2020 yılı Ağustos ve önceki aylara ait olup, Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar yapılandırılmaktadır.

Bu kapsamda;

*5510 Sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklı Sigorta Primi, Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılığı, İşsizlik Sigortası Primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme cezası alacakları. İsteğe Bağlı Sigorta Primleri, Topluluk sigortası Primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları. 31/08/2020 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan Sigorta Primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları. 31/08/2020 tarihine kadar yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili Kanunlar uyarınca uygulanan İdari Para Cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları. İlgili Kanunlar gereğince takip edilen Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi, ve Eğitime Katkı Payı ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları. Genel Sağlık Sigortası Primi ve buna bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları. Üçüncü Şahısların rücu borçları, Tarımsal Kesinti Sorumlularının Tevkifat Borçları. Yersiz Olarak Ödendiği Tespit edilen alacaklar ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

ÖNEM ARZEDEN BAZI HUSUSLAR

•Borç Yİ-ÜFE değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Peşin 6-9-12-18 taksit olarak yapılandırma talep edilebilir. Ödemeler iki ayda bir olduğundan azami süre 36 aya kadar çıkmaktadır.

•Müracaatların pandemi nedeniyle e-Devlet ve e-bildirgenin yanı sıra posta yolu ile yapılması önerilmekte ise de İl Müdürlüklerimiz ve bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerine şahsen de yapılması mümkündür. Açılan dava varsa vazgeçilecek ve dava açılmayacak.

İdari Para Cezalarında %50, peşin ödemede değişim oranlı hesaplanacak tutarın %90’ı silinecek.

BAĞ-KUR

19, 63 ve 76 terklere ihya yapma hakkı. 82 kodu ile borç ve gün sildirebilme veya yapılandırmaya müracaat edilebilme hakkı var.

MÜRACAAT

Son tarih: 31.12.2020, İlk taksit son ödeme tarihi: 01.03.2020, İkinci taksit son ödeme tarihi: 30.04.2020” dedi.

SGK  İl  Müdürü  Erkin Avcı, “Tüm borçlu sigortalılarımız ve İşverenlerimizin borç sarmalından kurtarılabilmeleri ve hareket esnekliği kazanabilmeleri için bu fırsatı değerlendirmelerinin önemini her türlü (Sosyal Medya, Radyo, TV, Afiş v.b) yöntemi kullanarak sürekli vurgulamaya çalışacağız. Bu süreçte meslek odalarımız ve güzide basınımızın da desteğini görmekten borçlu sigortalılarımız ve işverenlerimiz adına mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum.

Bu bağlamda, sesimizin daha geniş kitlelere duyurulmasına aracılık ettiğiniz için tüm basın camiasına teşekkürlerimi iletmek isterim” dedi. (Seçkin KIRARSLAN)        

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.