Kalfalık, ustalık belgesi olanlar lise diploması alabilecek

Zonguldak Marangozlar-Mobilyacılar ve İnşaat Odası Başkanı Hikmet Hacıabdurrahmanoğlu, ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden ancak diploma programına dahil olmayan kişilerin telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabileceklerini söyledi.

Kalfalık, ustalık belgesi olanlar lise diploması alabilecek
30 Ekim 2020 Cuma 15:16

Zonguldak Marangozlar-Mobilyacılar ve İnşaat Odası Başkanı Hikmet Hacıabdurrahmanoğlu, ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden ancak diploma programına dahil olmayan kişilerin telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabileceklerini söyledi.

Binlerce ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşın beklediği karar çıktı diyen Hacıabdurrahmanoğlu, “Mesleki eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartları daha da genişletildi. Mesleki Eğitim Merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programına dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişiler artık telafi dersler ile lise diploması alabilecekler. Bunun yanı sıra bu merkezlerde okuyan ve 11'inci, 12'nci sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrenciler de fark derslerini alarak meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklar. Ayrıca dışarıdan ustalık kalfalık sınavına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişiler de diploma programına dahil olarak diploma alabilecekler” dedi.

Zonguldak Marangozlar-Mobilyacılar ve İnşaat Odası Başkanı Hikmet Hacıabdurrahmanoğlu, konu hakkında yaptığı açıklamaya şöyle devam etti:

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ, MESLEK SAHİBİ İNSAN İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

“Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin; ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Mesleki Eğitim Merkezleri, ülkemizin meslek sahibi insan ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdürmektedir.

ÇIRAK ÖĞRENCİLER MESLEKLERİ İŞBAŞINDA ÖĞRENECEK

09 Aralık 2016 tarihli 29913 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılmış olup çıraklık eğitimi örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınmış ve mesleki eğitim merkezleri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. Çıraklık eğitiminin örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınması ile ekonomimizin temel yapı taşı olan işletmelerin çırak ihtiyacının karşılanması ve çırak öğrencilerimizin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle meslekleri işbaşında öğrenmeleri sağlanacaktır.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ LİSE DİPLOMASI ALABİLECEK

Mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilere 11. sınıfın sonunda Kalfalık Belgesi, 12. sınıfın sonunda ise Ustalık Belgesi verilecektir. Yapılan yeni düzenleme ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarı ile mesleki eğitim merkezi öğrencileri lise diploması alabilecektir. Bu çerçevede öğrencilerin açık ortaöğretim yoluna ilaveten istemeleri durumunda, mesleki eğitim merkezlerinde fark derslerini alabilmelerine imkan tanınmıştır. Böylece mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilme imkânına sahip olabilecektir. En az ortaokul mezunu olup zorunlu eğitim çağında olanlar ve 19 yaşından gün almış olanlardan da yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

ÇIRAK OLABİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Mesleki eğitim merkezine kayıt olacaklar için 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında çırak olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, şartları aranmakta olup bununla birlikte 3308 sayılı Kanun kapsamında bulunan 27 Alan ve 142 dalda eğitim verilebilecek standartlara uygun atölye veya işyeri ile usta öğretici belgesine sahip eğitici olması gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP) uygulayan mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına müracaat edip sözleşme imzalayanlar çırak öğrenci olabilmektedirler.

DEVLET KATKISI

Öğrenciler, okulda okudukları 4 yıl boyunca haftada bir veya iki gün okul, 5 gün işletmeye giderek asgari ücretin yüzde 30’undan olmamak kaydı ile işletmeden ücret alacaklar. Öğrencilere ödenmesi gereken ücretlerin bir bölümü devlet tarafından ödenmektedir. Öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı genel sağlık sigortaları öğrencilikleri boyunca devlet tarafından ödenecek. Daha önce ustalık belgesi almış ilköğretim mezunları da Mesleki Eğitim Merkezine kayıt yaptırıp fark dersleri alarak ustalık belgelerinde yazan meslek dalında Meslek Lisesi diploması alabilecekler.” Haber: Şaban YILMAZ

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.