Haksız ve hukuksuz uygulamaya son verilsin

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk, oda binasının hazineye devri ile ilgili yapılan çalışmalara karşı basın açıklaması yaptı.

Haksız ve hukuksuz uygulamaya son verilsin
29 Eylül 2021 Çarşamba 19:37

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk, oda binasının hazineye devri ile ilgili yapılan çalışmalara karşı basın açıklaması yaptı.

Maden Mühendisleri Odası önünde düzenlenen basın toplantısına, bazı siyasi partilerin temsilcileri, KESK’e bağlı sendikaların şube başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Maden Mühendisleri Odası Başkanı Çağlar Öztürk yaptığı açıklamada, “ TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubemize gelen bilgiler doğrultusunda, Şube faaliyetlerinin yürütüldüğü ve Zonguldak’ta faaliyet gösteren bütün sivil toplum kuruluşları ile demokratik kitle örgütlerinin eğitim ve toplantı salonu olarak kullandığı binamızın Enerji Bakanlığı talimatıyla hazineye devri, devamında binanın boşaltılması ve AKP İktidarının anlayışı doğrultusunda hizmet vereceği bir duruma getirilmesi konusunda çalışmalar yapıldığı konusu gündemdedir” dedi.

Öztürk açıklamasında, “13 Kasım 1955 tarihinde MMO Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, “1955 yılı Aralık ayının ilk 15 günü içinde Zonguldak Şubenin açılması ve Genel Kurulu’nun 04.12.1955 cumartesi günü saat 15.00’de Yayla Sinemasında yapılması” kararı alındı. Böylece 1955 yılının madenciler gününde, EKİ Yayla Sineması’nda MMO Zonguldak Şubesi kuruldu. 1964 yılına kadar EKİ bünyesinde faaliyetini sürdüren oda 1964 yılında; bağımsız ve gerçek kimliğine kavuştuğu bu binaya taşındı. 1906 yılında yapımına başlanan ve 1936’da Fransızlar’ dan teslim alınan bu tarihi bina, EKİ tarafından 01.06.1964 tarihinde Türk Maden Mühendisleri Cemiyetine aylık 50 TL bedel ile kiralandı. MMO Zonguldak Şubesine, Cemiyet‘te evraklarını koyacağı bir oda ayrıldı. 13.2.1984 tarihinde odanın, TTK’ya başvurusu üzerine TTK Yönetim Kurul’u 11 Ocak 1985 tarih ve 7 sayılı kararına bağlı olarak, 22 Ocak 1985 tarihinde yapılan protokolle tarihi mekan MMO’ sına tahsis edildi” diyerek şunları söyledi:

“Maden Mühendisleri Odası‘nın 66 yaşındaki ilk şubesi, bugün kendi tarihsel mekanında hala çalışmaları ve etkinliklerini sürdürüyor. Bu mekan tarihsel ölçekli birçok buluşmaya, toplantıya ev sahipliği yaparak kentin hafızasına tanıklık etti. Aynı zamanda da Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün Zonguldak’a çıktığı iskelenin yanı başında onunla özdeş hale gelmiş ve onunla anılır olmuştur.

TMMOB‘nin kuruluşuna katkı ve katılım sağlayan Zonguldak‘ta örgütlü mühendisler, Maden Mühendisleri Odası örgütlülüğünün de en etkin unsurlarından biri olarak kabul gördü ve 1930‘a kadar dayanan bu örgütlülük, MMO‘ nın ilk şubesi de ihtisas odalarının kuruluşunun hemen ardından Zonguldak‘ta oluşturuldu. Oda, Cemiyetten devraldığı gelenekle Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze dek Zonguldak‘ta, görev yapan maden mühendisleriyle tüm çalışanların haklarını savunurken Zonguldak‘ta demokrasi mücadelesinin de başını çekti. Halktan yana olmayan, bilim dışı politikalara karşı çıkarak kentin kaderini belirleyen toplumsal muhalefetin odağı oldu.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi demokrasi mücadelesinin, teknik eleman ve emek mücadelesinin, varoluşundan bu güne hep içinde oldu. Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, Zonguldak‘tan tüm yurda örnek olan Demokrasi Platformunun öncülüğünü de bu tarihsel mekanda yaptı.Yaptığı başarılı çalışmalar dolayısıyla birçok ödülün sahibi olan Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, yalnızca üyelerinin mesleki gelişimi, sosyal dayanışmasıyla ilgili değil, kent için de birçok kültürel çalışmaya imza attı ve ev sahipliği yaptı.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, Maden Mühendisliği örgütlülüğüyle birlikte özlük hakları için verilen mücadelenin yanı sıra, madencilik sektörünün bilimsel ve teknik yönünü ön plana çıkartarak, ülkemiz madencilik sektöründe yaşanan her gelişmeye ilişkin oluşturduğu politikaları, toplumun ortak yararına odaklanmış çözüm önerilerini yine toplumun önüne seçenek olarak getirmenin çabası içinde oldu ve olmaya devam ediyor. Bunun en bariz kanıtlarından biri de kömür kongreleridir. 42 yıla sığdırdığı 21 Kömür Kongresi Afişleri ve kitaplarının Oda arşivinden emek verenleri selamlamaya devam ediyor Odamız Kömür Kongreleri ve ortaya çıkardığı sonuçlarla madencilik sektörünün gelişiminde, elde edilen bilgilerin paylaşımında büyük rol oynadı.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi’ nin, düzenleme sorumluluğunu 43 yıl önce üstlendiği Türkiye Kömür Kongresinin 1.’ si, 23 - 27 OCAK 1978 tarihleri arasında, 21.’sini ise 11-13 NİSAN 2018 tarihleri arasında Zonguldak ve ilçelerinde Zonguldak Maden Mühendisleri Derneğinin katılımıyla iki yılda bir aralıksız olarak gerçekleştirildi. 22.Kongrenin çalışmaların devam etmekte olup, bu çalışmaların neticesin de 28-30 EYLÜL 2022 tarihleri arasında kent için ekonomik, madencilik için bilimsel katkılar sağlayacaktır. Odamız her yıl geleneksel hale getirdiği “Dünya Madenciler Günü” etkinliklerini 4 ARALIK’ ta başlamak üzere bir haftaya yaymakta; bu süreçte okullarımızda öykü, resim, şiir yarışmaları gibi edebiyat ve kültürel, santraç, briç ve atletizm gibi de zihinsel ve sportif etkinlikler düzenleyerek 7’den 70’e halkın tüm kesimleri ile buluşma ve bu halk kesimlerini buluşturmayı görev saymış, becermiştir. Bu buluşmalarda Odamız, madencilik sektörünün önemini öğrencilere ve her yaştan insana tanıtarak ülkeler için vazgeçilmez bir sektör olduğunun anlatıldığı bir eğitim binası olarak da çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu amaçlarla yapılan etkinlikler anlaşılan birilerinin hoşuna gitmemiş, bağımsız kimliği ve kamu çıkarlarından başka hiçbir güce yandaş olmayan özelliği ve ülke çıkarları ile örtüşmeyen faaliyetlere muhalif kimliği nedeniyle Zonguldak’ta hedef tahtasına oturtulmuştur. 57 yılı aşkın süredir kullandığımız bu mekânın “Maden Mühendisleri Odası” adıyla özdeşleştiği Zonguldak’ta yaşayanların bildiği bir gerçektir.

Oda binamızın sözüm ona “Millet Kütüphanesi” yapılacağı gibi bir bahaneye sığınılarak, alınmak istemesi ile, Maden Mühendisleri Odası’nın bu alandan çıkarılması ve etkisizleştirilmesi, toplum ile olan bağının koparılması amaçlandığı herkesçe bilinmektedir. Kaldı ki Zonguldak’ta kütüphane yeri Maden Mühendisleri Oda binasının olduğu yer değildir. Eğer bir kent kütüphanesine ihtiyaç varsa, TMMOB olarak bu çalışmaya maddi ve manevi her türden katkıyı koyacağımızı da buradan ilân ediyoruz. Kütüphane ve turizm bahane edilerek; Zonguldak Tarihinin yok olmaması ve tarihin kültüre dönüştürülmesine büyük katkıları olan MMO’ yok sayılması kabul edilemez. Bizler, geçmişte kent tarihinin bir parçası iken, türlü gerekçeler uydurulup yıkılan İşçi Müdürlüğü/eski Mükellefiyet Müdürlüğü binasının, verilen sözlere rağmen, kent tarihine ihanet edilerek yeniden yapılmadığının tanıklarıyız. Aynı şeylerin yapılarak farklı sonuçlar beklemenin doğru olmadığını bilenlerdeniz. O nedenle MMO; Zonguldak sanayi ve yapılarının korunması kadar önemli olan kömüre dair dokümanların korunması olduğunun bilinci de olmuştur v çalışmalarında bunu daima göz önünde bulundurmuş bir örgüttür.Bu kenti yönetenler ve yönetmeye talip olanlar öncelikle kentin kimliğini oluşturan tarihini, kültürünü ve birikimlerini bilmek zorundadırlar. Kenti yönetenler bu birikiminden beslenmez ve bu tarihsel serüveni özümsemezlerse hata yapmaya meyil ederler.

Bizler, Zonguldak’ta yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Bizler, bu yaşamımızda ayrıştırılmadığımız, ötekileştirilmediğimiz ve hayat tarzımıza karışılmadan kendimizi güven altında hissettiğimiz adaletli bir yaşam istiyoruz. O nedenle birbirini anlamayan bu kör üslubun aşılması zorunludur. Dolayısıyla yöneticiler ayrımcılığı değil birleştiriciliği, adaletsizliği değil adaleti savunmalı ve eşitlikçi olmalıdır. Eylemlerini ve söylemlerini bu yönde yapmalı ve kentin ortak değerlerine sahip çıkmalıdırlar. İşte bu ortak değerlerden biri de havza madencilik tarihi ile özdeşleşmiş Maden Mühendisleri ve örgütlü oldukları kuruluşları Maden Mühendisleri Odasıdır. Biz TMMOB Maden Mühendisleri Odası, birliğimizin diğer odaları, bizlere ve birbirine dost, Zonguldak’ımızın sivil toplum kuruluşları olarak bu oldu bittiye itirazımız var. Kindar değiliz ama gerginiz. Ve Öfkeliyiz…

Öfkeliyiz ..Çünkü Anayasamızın 135. Maddesinde tanımlanan TMMOB ve birliğe bağlı odaların Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olmalarının göz ardı edilmesidir. Öfkeliyiz. Çünkü, 6235 Sayılı TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği hükümlerine uygun kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip Maden Mühendisleri Odasının yok sayılmasıdır.Öfkemiz; madenciliğin, madencilik tarih ve kültürünün gelişimine, madencilik biliminin ilerlemesine mani olma girişimlerini yapanlara paye verilmesinedir.

Buradan sizlerin huzurunda beyanımız olsun; Dünden bugüne mesleğimizi halkımızın ve ülkemizin yararına sunduk, sunmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken bilimin ve tekniğin gereklerinden ayrılmadık, ayrılmayacağız. Engelleri aştık, aşmaya devam edeceğiz. Bizi engellemeye, karalamaya kalkanları tarihin karanlık sayfalarına gönderip yok sayacağız.Bizler dostlarımızla toplumcu olmaya, iyiden, güzelden, doğrudan yana olmaya devam edeceğiz. Bizlerin yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağını dosta düşmana göstereceğiz.Bu gün odamıza yapılmak istenen operasyona seyirci kalmayacağımızı, adalet yolunda her engeli aşacağımızı ve bu yolda mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurgularken bu haksız ve hukuksuz uygulamaya son verilmesini bekliyoruz.”

Bu arada yapılan açıklamanın ardından katılanlar tarafından imza kampanyası düzenlendi. (Şaban YILMAZ)

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.