Belediye Meclisi toplanıyor

Zonguldak Belediye Meclisinin Aralık ayı birinci birleşimi Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan başkanlığında saat 14.00’de toplanacak.

Belediye Meclisi toplanıyor
30 Kasım 2020 Pazartesi 16:37

Zonguldak Belediye Meclisinin Aralık ayı birinci birleşimi Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan başkanlığında saat 14.00’de toplanacak.

Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan başkanlığında yapılacak olan toplantıya belediye meclis üyeleri, daire müdürleri katılacak.

Yoklama ve açılışın yapılmasının ardından görüşülecek, Zonguldak Belediye Meclisinin gündemindeki maddeler şöyledir:

İşletme Müdürlüğünün 24.11.2020 tarih ve 24915 sayılı, Belediyemizce işletilmekte olan açık otoparklara ilave olarak yeni açık otopark tahsisi ve ücretlerinin belirlenmesi talebi hakkındaki yazısı.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 27.11.2020 tarih ve 25217 sayılı, Belediye Meclisimizin 01.10.2020 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen “Zonguldak Belediyesi Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul, Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde Sayıştay Başkanlığının görüşü doğrultusunda yeni düzenlemelerin yapılması hakkındaki yazısı.

Zabıta Müdürlüğünün 27.11.2020 tarih ve 25149 sayılı, Belediyemiz Gelir Tarifesinde bulunan Fenni Vasıtalarla Yapılan Hizmet Ücretleri başlığı altındaki, İtfaiye Hizmetleri Ücretleri -4.Eğitim ve Rapor Ücretleri bölümündeki (b) maddesi 5’nci bendinin sonuna “Ücretler KDV hariç olarak belirlenmiştir” ibaresinin eklenmesi talebi hakkındaki yazısı.

Temizlik İşleri Müdürlüğünün 24.11.2020 tarih ve 24924 sayılı, Belediyemizin “Zonguldak İli Evsel Atık Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında yapacağı protokol ve imzalanması hususunda Belediye Başkanına yetki talebi hakkındaki yazısı.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.11.2020 tarih ve 24779 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait imar planlarında Trafo alanı olarak ayrılmış ve üzerinde trafo binası olan, Merkez İlçe Mithatpaşa Mahallesi, 8.117,18 m2 yüzölçümlü 527 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 137,26 m2’lik alanında mevcut trafo yerinin 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adına iz bedelle kiralanabilmesi ve bununla ilgili olarak da tüm işlemlerin yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı. (Haber Merkezi)

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.