FİTCH RATİNGS :”TÜRKİYE’NİN KREDİBLİTESİNİN YÜKSELMESİ BİRAZ ZAMAN ALACAK!...


Ahmet KIZILYAR

Ahmet KIZILYAR

Okunma 18 Aralık 2020, 11:07

En önde gelen Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluş larından Fitch Ratings tarafından gerçekleştirilen yeni açık lamalar kapsamında Ratings'in Finansal Kurumlar Kıdemli Direktörü Lindsey Liddell Türk ekonomisi, Türk bankalarının kredi notu ve ülke kredi notu görünümü hakkında önemli değerlendirmede bulunarak,TL'de istikrar bankaların kredi profilleri bakımından destek sağlayacak olsa da Türkiye'nin dış mali durum profili ve jeopolitik riskleri nedeniyle faaliyet ortamında ve piyasa volatilitesinde yaşanabilecek kayda değer bozulma bankaların kredi notlarına da yansıyabilir.” şeklindeki vurgusu yanında;TL'de değer kaybı yüksek döviz cinsi borçluluk ve döviz cinsi riske dayalı varlık enflasyonu bakımından değerlendirildiğinde bankaların varlık kalitesi risklerini artırıyor. TL'de volatilite de bankaların refinansman risklerini artırıyor. Bununla birlikte Türk bankalarının piyasaya hassas döviz cinsi borçlarını kapatmaya yetecek döviz likiditesine sahip olduğunu düşünüyoruz.Buna ek 3. çeyrek sonu itibarıyla yerellerin döviz cinsi mevduatları da yüzde 20 civarında" sözleri ile Türk bankalarının 2021 yılının birinci çeyreği itibari ile zorlu bir faaliyet ortamı ile mücadele edeceklerini” değerlendiriyor.

    *       *        *

Bu anlamda “Türk bankalarının kredi notu ortalamalarının yükselebilmesi için Türkiye'nin de kredi notu ortalamasının yükselmesi gerektiğini belirten Liddell para politikasının kredi notu zayıflığı olmasına devam ettiği” uyarısında bu lunması da kayda geçti.Uluslararası Kredi Derecelendirme  Kuruluşu Fitch Ratings’in daha önceki Türkiye için yaptığı izlemelere göre Fitch'in Türkiye'den sorumlu ülke notları direktörü Douglas Winslow, Türkiye'nin attığı adımların TL'deki değer kaybını tersine çevirmek için yeterli olmadığını, Döviz rezervleri ve dış finansman koşullarının ise Ağustos'taki görünüm indiriminden beri daha fazla bozulmamış olsa da kredi notunun zayıf noktaları olduğunu belirtirken;Türkiye’nin düşen TL’yi desteklemek için yeterince çaba göstermediğini belirten Winslow, döviz rezerv ve dış finansman pozisyonlarının ekonominin yumuşak karnı olduğunu fakat Ağustos ayından bu yana çok kötü bir değişiklik yaşanmadığını” vurgulanırken, Winslow ayrıca “azalan döviz rezervleri, yüksek enflasyon ve rekor düşük kurla birlikte artan baskının, yıl sonu gelmeden merkez bankasının faiz artırma ihtimalini “ciddi derecede yükseltebileceğini”belirtmek suretiyle”zayıflıklara” değindiği izlen mişti. Fitch’in gelecekle ilgili bulunduğu öngörüler arasında    ise;global havaalanı trafiği seviyelerinin 2024’ün 4'ncü çeyreğe kadar pendemi öncesi seviyeye tam olarak toparlanamayabileceklerine değinirken;Fitch Ratings'den Jeffrey Lack yaptığı değerlendirmede, "Havayolu ile seyahatin gelecek birkaç yılda ciddi şekilde değiştiğini görmeyi bekliyoruz. Yurt içi ve tatil amaçlı seyahatin uluslararası ve iş seyahatlerine göre çok daha erken toparlanmaları muhtemel" ifadelerini kullanmıştı.

    *       *        *

Sonuç olarak, Türkiye açısından makroekonomik yelpazede bir değerlendirme yapıldığında; döviz rezervi ile dış finans   man görünümü kırılgan durumda. Bu durumu aşabilmek için  de TCMB’nın alabileceği istikrar tedbirlerinin kısa, orta ve uzun vadeye sistematik bir şekilde yayılması gerekiyor. Özel likle olası döviz şokları karşısında elindeki faiz aranjmanını da çok dikkatli kullanması büyük önem taşıyor. Bu arada da Fitch Ratings’in, Türk bankacılık sektörü için yayınladığı 2021 Görünümü raporunda, Türk bankaları için faaliyet ortamının ekonomik toparlanmaya rağmen 2021 yılında da zorlu olmaya devam edeceğini öngördüğü dikkate alınarak;Kamunun teşvik paketlerinin ve düzenleyici otorite tolerans, hoşgörüsünün azalmaya başlamasının, yüksek lira faizlerinin Türk bankalarının varlık kaliteleri üzerinde baskı yaratacağını öngören Fitch, "Koronavirüs salgınının belirsiz patikası ve Türkiye'nin dış finansmanında zayıflıklar sektör için ek riskler. Bununla birlikte,para politikasında daha fazla öngörülebilirlik ve lirada istikrar ile bir araya gelen ekonomik toparlanma bankaların kredi profillerini destekler" vurgusuna değin   mesi; mutlak şekilde kırılganlıklar kapsamında kalan unsur lardan yüksek enflasyon, cari açık, yüksek işsizlik oranları nın istikrarın sağlanmasında makul düzeylere düşürülmesi gereğine işaret ediyor. Bu yöndeki Fitch Raitings’in öngörü süne göre de Türkiye’nin krediblitesinin düzelebilmesi için belli ki biraz zaman alması da uzak bir ihtimal görünmüyor.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.